زردپی گاو

0 از 5

مدت ماندگاری 6 ماه پس از تولید

زرد پی همان رباط گردن گاو می باشد

زرد پی همان رباط گردن گاو می باشد که به رنگ زرد بوده و از قسمت های گوشت دار بدن گاو می باشد.

این محصول پس از پاکسازی و شستشوی دقیق، منجمد و بسته بندی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.