شیردان گوسفندی

0 از 5

مدت ماندگاری 6 ماه پس از تولید

پاراج پروتئین تامین کننده و صادرکننده شیردان گوسفندی و سایر آلایشات دامی از آسیا و اروپا به چین

شیردان بخش چهارم و قسمت اصلی معده نشخوار کنندگان مانند گاو و گوسفند می باشد، که در دنباله ی روده قرار گرفته است.

شیردان گوسفند در بسیاری از کشور های آسیایی مثل ایران و چین مصرف خوراکی دارد.

این محصول پس از شستشو و پاکسازی، منجمد و بسته بندی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.