طحال گاو

0 از 5

مدت ماندگاری 6 ماه پس از تولید

پاراج پروتئین تامین کننده و صادرکننده طحال گاو و سایر آلایشات دامی از آسیا و اروپا به چین

طحال از پولپ سفید و پولپ قرمز تشکیل شده‌است. پولپ سفید ماهیت لنفوییدی دارد و حاوی قسمت‌های مملو از بافته‌ای خون میباشد

این محصول پس از پاکسازی و شست و شوی دقیق ، منجمد و بسته بندی می گردد.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.