نگاری گاوی (پخته)

0 از 5

مدت ماندگاری 6 ماه پس از تولید

در فضایی بین دنده 6 تا 9 قرار دارد وبه طور مساوی در چپ و راست خط میانی بدن قرار گرفته است.

نگاری ظاهری شبیه به کندوی عسل دارد و پیشین ترین حفره معده می باشد.

این محصول که در بسیاری از کشور ها مانند چین و ارمنستان مصرف خوراکی دارد، در واقع یکی از بخش های جدا شونده می باشد که بعد از پاکسازی و شستشوی دو بخش داخلی و بیرونی اش، اضافات آن گرفته می شود و در انتها به صورت منجمد فرآوری و بسته بندی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.