کله گاو

0 از 5

مدت ماندگاری 6 ماه پس از تولید

پاراج پروتئین تامین کننده و صادرکننده کله گاو و سایر آلایشات دامی از آسیا و اروپا به چین

گوشت موجود در صورت و کله گاو در بعضی کشورهای آسیایی مصرف خوراکی دارد.

این محصول پس از پاکسازی دقیق، منجمد و بسته بندی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.